Föreningshistoria
Stipendieföreningen »Konstvänner i Mjölby« bildades sjunde mars
1961 och hade 28 medlemmar under det första året. I styrelsen satt:

Lennart Alengård (ordförande), stadsläkare
Harald Sandstedt (v. ordförande), distriktsveterinär
Harry Lindahl (kassör), bankdirektör
KG Tengstrand (sekreterare), rektor
Lars Hedbeck (v. sekreterare), tandläkare
Inga Kersti Gustavsson (intendent), fru
Sven-Erik Fransson (intendent), läroverksadjunkt

Första stipendiaterna
Hans Hermansson och Bertil Andersson som levererade tolv alster
var till medlemslotteriet.

1973
Ombildades »Konstvänner i Mjölby« till en allmän konstförening.

Styrelsen 2022


Ordförande
Denni Nero

Kassör

Christina Danielsson


Sekreterare

Anna-Maria Folkeson


Ordinarie ledamöter

Helene Axelsson

Anders Elfstrand


Ersättare

Tom Lövby 

Karin Johansson


Revisorer

Britt Agnrud

Maria Wertheim


Valberedningen

Torbjörn Andersson 

Sara Lilja