Mjölby Konstförening

I samarbete med

Folder och karta 2022

Konstrundans folder innehåller karta och kort presentation av utställande konstnärer. Foldern finns att hämta på de flesta biblioteken i Östergötland och under konstrundan finns den hos alla utställare. Annars kan ni ladda ned den här. Klicka på foldern för att öppna, ladda ned och skriva ut om ni vill och kan!

Mjölby Konstförening

Konstnärer konstrundan 2021

Mjölby Konstförening

Vill du bli medlem?


Är du konstnär, skriven i Mjölby kommun och intresserad av att vara med oss i Mjölby Konstrunda?


Skicka då in din ansökan senast 15 januari 2022 till Denni Nero, Allmogevägen 5, 590 19 Mantorp. Var vänlig läs/acceptera krtiterier och stadgar nedan. Vill du ha mer information kontakta Denni Nero: denninero@hotmail.com , 070 - 418 42 58.
Bifoga följande i din ansökan:


  • Namn
  • Postadress
  • E-postadress
  • Utskrifter/foton av minst fem verk som är utförda under de senaste tre åren
  • Ditt CV
  • En A4 om dig och din konstnärliga verksamhet

Kriterier för att bli medlem i Mjölby Konstrunda


1. Ansökan som Konstnär till Mjölby Konstrunda ska ha inkommit senast den 15 januari, samma år som Konstrundan hålls, till Mjölby Konstförening. 


2. Konstnären ska vara minst 18 år vid ansökningstillfället.


3. Ansökan bedöms av styrelsen vid ett urvalsmöte och 2/3 majoritet av ja-röster erfordras.


4. Konstnären måste få godkänt på sin ansökan om att delta i Mjölby Konstrunda.


5. Konstnären är skriven i Mjölby Kommun.


6. Konstnären betalar sin Konstrunde-deltagaravgift före mars månads utgång.


7. Konstnären är medlem i Mjölby Konstförening. Medlemsavgiften ska vara  inbetald före mars månads utgång.


8. All information i föreningen sker via mejl. Därför krävs,att man läser och svarar på sin mejl.


9. Arbetet med att arrangera Konstrundan fördelas mellan olika arbetsgrupper. Alla konstnärer i Mjölby Konstförening som är invalda till Mjölby Konstrunda deltar aktivt i den arbetsgrupp man tillhör.


10. Konstnären ordnar själv utställningslokal, som är lämplig för konstexponering. Utställningslokalen ska vara belägen inom Mjölby kommuns gränser. 


11. Konstnären, som tidigare deltagit i Mjölby Konstrunda, behöver inte göra ny ansökan.


12. Det förväntas, att Konstnären deltar vid Mjölby Konstförenings medlemsmöten. Dessa hålls ca 2 ggr/år. 


13. Om konstnären ej solidariskt uppfyller dessa kriterier kan medlemskapet i Konstrundan omprövas. 

 

20211111 enl styrelsebeslut